Free delivery from 4 000,00 €
Safe shopping
Idosell security badge

Privacybeleid

Gegevensbeheerder en Definities

Gegevensbeheerder en Definities

De gegevensbeheerder van Klanten/Gebruikers van de Online Winkel, ook wel de Verkoper genoemd, is eprime Marek Mucha Sp. k., telefoon , NIP PL6922534078, REGON 524449540.

De gegevensbeheerder kan worden gecontacteerd op:

Postadres: Szklary Górne 39, 59-335 Lubin;

E-mailadres: info@sps24.eu.

Gebruiker - een natuurlijke persoon die de website/websites van de Online Winkel betreedt of gebruikmaakt van de diensten of functionaliteiten zoals beschreven in dit Beleid.

Klant - een natuurlijke persoon met volledige wettelijke capaciteit, een natuurlijke persoon die een Consument is, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, aan wie de Wet rechtspersoonlijkheid verleent, die een Overeenkomst op afstand sluit met de Verkoper.

Online Winkel - een internetdienst beheerd door de Verkoper, beschikbaar op elektronische adressen (websites): https://sps24.eu, waarmee de Klant/Gebruiker informatie kan verkrijgen over de Goederen en hun beschikbaarheid en de Goederen kan kopen of de dienst kan bestellen.

Nieuwsbrief - informatie, inclusief commerciële informatie in de zin van de Wet van 18 juli 2002 betreffende de verstrekking van elektronische diensten (Dz. U. van 2020, nr. 344) van de Verkoper, verzonden naar de Klant/Gebruiker via elektronische middelen; de ontvangst ervan is vrijwillig en vereist de toestemming van de Klant/Gebruiker.

Account - een set gegevens opgeslagen in de Online Winkel en in het IT-systeem van de Verkoper met betrekking tot de Klant/Gebruiker en de bestellingen geplaatst door de Klant/Gebruiker en de overeenkomsten die zijn gesloten door de Klant/Gebruiker, waardoor de Klant/Gebruiker bestellingen kan plaatsen en overeenkomsten kan sluiten.

AVG - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Doelen, Wettelijke Basis en Verwerkingsperiode

Om de Overeenkomst op afstand uit te voeren, verwerkt de Verkoper:

  • Informatie over het apparaat van de Gebruiker om de juiste werking van de diensten te garanderen: IP-adres van de computer, informatie in cookies of andere vergelijkbare technologieën, sessiegegevens, webbrowsergegevens, apparaatgegevens, gegevens over de activiteit op de website, inclusief op afzonderlijke subpagina's.
  • Geolocatiegegevens, indien de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor de toegang van de dienstverlener tot geolocatie. De geolocatiegegevens worden gebruikt om meer op maat gemaakte aanbiedingen van Goederen en diensten te verstrekken.
  • Persoonsgegevens van Gebruikers: naam, achternaam, statutaire adres, correspondentieadres, e-mailadres, telefoonnummer, fiscaal identificatienummer (NIP), bankrekeningnummer of andere persoonlijke gegevens die vereist zijn door de Beheerder in het aankoopproces.

Deze informatie bevat geen identiteitsgegevens van de Gebruikers, maar in combinatie met andere informatie kunnen ze persoonlijke informatie vormen. Daarom verleent de gegevensbeheerder volledige AVG-bescherming aan hen.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onderdeel b van de AVG, met als doel het verlenen van een dienst, namelijk een overeenkomst voor het verlenen van diensten via elektronische middelen overeenkomstig de Verordening, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onderdeel a van de AVG, overeenkomstig de toestemming voor het gebruik van bepaalde cookies of andere vergelijkbare technologieën, zoals uitgedrukt door de juiste instellingen van de internetbrowser, overeenkomstig de Telecommunicatiewet of overeenkomstig de toestemming voor geolocatie. De gegevens worden verwerkt tot het einde van het gebruik van de Online Winkel door de Gebruiker.

De Beheerder verbindt zich ertoe alle vereiste maatregelen te nemen overeenkomstig artikel 32 van de AVG, dat wil zeggen, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, reikwijdte en doeleinden van de verwerking en het risico van schending van de rechten of vrijheden van natuurlijke personen met een verschillende waarschijnlijkheid en ernst, de Beheerder implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat geschikt is voor dat risico.

Marketingactiviteiten van de Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder kan marketinginformatie over zijn Goederen of diensten op de website van de Online Winkel plaatsen. Dergelijke inhoud wordt weergegeven door de gegevensbeheerder overeenkomstig artikel 6, lid 1, onderdeel f van de AVG, overeenkomstig het gerechtvaardigde belang van de gegevensbeheerder, namelijk het publiceren van inhoud met betrekking tot de verleende diensten en promotionele inhoud van de activiteiten waaraan de gegevensbeheerder deelneemt. Tegelijkertijd schendt de actie niet de rechten en vrijheden van de Klanten/Gebruikers, die vergelijkbare inhoud verwachten te ontvangen, of er zelfs op rekenen, of het is hun directe doel om de website(s) van de Online Winkel te bezoeken.

pixelpixelpixelpixel
pixelpixelpixel