Free delivery from 930,23 €
Trusted Shops guarantee up to €20,000. You receive the purchased item or a refund.
Idosell security badge

Zasady dotyczące zwrotów

Prawo do wycofania się z umowy

Tylko Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo do 30-dniowego okresu wycofania się. Konsument ma prawo wycofania się z tej umowy w ciągu 30 dni bez podawania przyczyny. Termin wycofania się z umowy upływa po 30 dniach od dnia, w którym

"nabędzie Pan/Pani lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Pana/Panią nabyła rzeczy fizyczną posiadłość."

Aby skorzystać z prawa do wycofania się z umowy, musi Pan/Pani poinformować nas na adres eprime sp.k. Szklary Górne 39 59-335 Lubin, e-mail info@sps24.eu o swojej decyzji o wycofaniu się z umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (na przykład listem wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Może Pan/Pani skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin na wycofanie się z umowy, wystarczy, że wyśle Pan/Pani informację o wykonaniu prawa do wycofania się z umowy przed upływem terminu na wycofanie się z umowy.

Skutki wycofania się z umowy

W przypadku wycofania się z niniejszej umowy zwrócimy wszelkie otrzymane od Pana/Pani płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Pana/Panią sposobu dostawy innej niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Pańskiej decyzji o wykonaniu prawa do wycofania się z niniejszej umowy. Dokonamy zwrotu płatności przy użyciu tych samych środków płatności, jakie Pan/Pani użył/a przy pierwszej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził/a się Pan/Pani na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie Pan/Pani żadnych opłat z tytułu tego zwrotu.

 

"Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do momentu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej."

"Proszę odesłać nam lub przekazać rzecz na adres eprime sp.k. Szklary Górne 39 59-335 Lubin, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o wycofaniu się z niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeśle Pan/Pani rzeczy przed upływem terminu 14 dni.";

 

"Pan/Pani ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

 

"Pan/Pani ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

pixel