Free delivery from 943,57 €
Trusted Shops guarantee up to €20,000. You receive the purchased item or a refund.
Idosell security badge

Polityka Prywatności

Administrator danych i Definicje

Administrator danych i Definicje

Administratorem danych Klientów/Użytkowników Sklepu Internetowego, zwany również Sprzedawcą, jest EPRIME MAREK MUCHA, tel. 537716596, NIP PL7481539761, REGON 160406809.

Administrator danych można skontaktować pod adresem:

Adres do korespondencji: Szklary Górne 39, 59-335 Lubin;

Adres e-mail: info@sps24.eu.

Użytkownik - osoba fizyczna wchodząca na stronę internetową/strony internetowe Sklepu Internetowego lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawna, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę sprzedaży na odległość z Sprzedawcą.

Sklep internetowy - usługa internetowa prowadzona przez Sprzedawcę, dostępna pod elektronicznymi adresami (stronami internetowymi): https://sps24.eu, dzięki której Klient/Użytkownik może uzyskać informacje o Towarach i ich dostępności, kupować Towary lub zamawiać usługę.

Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) od Sprzedawcy, wysyłane do Klienta/Użytkownika drogą elektroniczną; jego odbiór jest dobrowolny i wymaga zgody Klienta/Użytkownika.

Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym i w systemie informatycznym Sprzedawcy dotyczących Klienta/Użytkownika oraz zamówień składanych przez Klienta/Użytkownika i umów zawieranych przez Klienta/Użytkownika, które umożliwiają Klientowi/Użytkownikowi składanie zamówień i zawieranie umów.

RODO - Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Cel, Podstawa Prawna i Okres Przetwarzania

W celu wykonania Umowy Sprzedaży na odległość, Sprzedawca przetwarza:

  • Informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawnego działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookie lub innych podobnych technologiach, dane sesji, dane przeglądarki internetowej, dane urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie internetowej, w tym na poszczególnych podstronach.
  • Dane geolokalizacji, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp dostawcy usług do geolokalizacji. Dane geolokalizacji są używane w celu dostarczenia bardziej dopasowanych ofert Towarów i usług.
  • Osobiste dane Użytkowników: imię, nazwisko, adres siedziby, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer konta bankowego lub inne dane osobowe wymagane przez Administratora w procesie zakupowym.

Te informacje nie zawierają danych tożsamości Użytkowników, ale w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe. Dlatego Administrator danych udziela im pełnej ochrony zgodnie z RODO.

Te dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu świadczenia usługi, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Rozporządzeniem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z wyrażoną zgodą na używanie określonych plików cookie lub innych podobnych technologii, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, zgodnie z prawem telekomunikacyjnym lub zgodnie z wyrażoną zgodą na korzystanie z geolokalizacji. Dane przetwarzane są do momentu zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego.

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie wymagane środki zgodnie z art. 32 RODO, tj. biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia i charakter, zakres, cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i stopniu złożoności, Administrator wprowadza odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do tego ryzyka.

Działania Marketingowe Administratora Danych

Administrator danych może umieszczać informacje marketingowe dotyczące swoich Towarów lub usług na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Takie treści są wyświetlane przez Administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora danych, w publikowaniu treści związanych z świadczonymi usługami i treści promocyjnych dotyczących działań, w których Administrator danych uczestniczy. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Klientów/Użytkowników, którzy oczekują otrzymywania podobnych treści, a nawet się tego spodziewają lub jest to bezpośrednim celem odwiedzania stron internetowych Sklepu Internetowego.

pixel